K-TON 12 100ml

$86.00

Compare
Category:

Description

K-TON-12: POWERFUL METABOLIC AND HEMATOPOIETIC STIMULANT

FORMULA:

Each ml contains:

Sodium Dimethyl (oxi) arsenate 5 g.

Sodium Glycerophosphate 1.05 g.
Strychnine Sulfate 100 mg.
Vitamin B12 (cianocobalamine) 10 mcg.
Injection grade water c.b.p. 100 ml.

This product is very useful in order to treat anemia, post partum paralysis, stress and metabolic imbalances, in case of infertility and sexual deficiency.
It is a stimulant for the nervous system and acts as a tonic.
Strychnine is an appetite stimulant and a tonic for the nervous system; arsenic is a tonic which excites the cellular functions, the production of red corpuscles as it increases hemoglobin formation.
K-TON-12 helps repairing the muscular wear due to fatigue, it makes the animal skin look healthier, and it gives lots of energy and a better attitude towards work.

ADMINISTRATION:

Intramuscular or intravenous injection

DOSAGE:

Fighting Cock: 0.1 ml to 0.2 ml per day

K-TON-12: CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH TẠO MÁU VÀ CHUYỂN HÓA

CÔNG THỨC:
Mỗi ml chứa:
Natri Dimethyl (oxi) Arsenat 5 g.
Sodium Glycerophosphate 1,05 g.
Strychnine Sulfate 100 mg.
Vitamin B12 (cianocobalamine) 10 mcg.
Nước cất vừa đủ c.b.p. 100 ml.
Sản phẩm này rất hữu ích để điều trị bệnh thiếu máu, tê liệt, căng thẳng và mất cân bằng chuyển hóa, điều trị những ca vô sinh và giảm tính dục.
Nó là một chất kích thích cho hệ thần kinh và hoạt động như một loại thuốc bổ.
Strychnine là một chất kích thích sự thèm ăn và một loại thuốc bổ cho hệ thần kinh; asen là một loại thuốc bổ kích thích các chức năng của tế bào, sự sản xuất các thể đỏ như nó làm tăng sự hình thành hemoglobin.
K-TON-12 giúp khắc phục sự yếu cơ do mệt mỏi, nó làm cho da động vật trông khỏe mạnh hơn, mang lại rất nhiều năng lượng nên gà hăng hái hơn trong mọi hoạt động huấn luyện cũng như thi đấu .
ĐƯỜNG SỬ DỤNG
Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch
CÁCH DÙNG:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “K-TON 12 100ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
X