ENFLOXIL 10% 100ml-TORNEL MEXICO

$67.00

Compare
Category:

Description

USE IN:

Bovines, birds.

INDICATIONS:

Enrofloxacin (quinolone flurinate) is a broad-spectrum synthetic chemotherapeutic agent that attacks Gram-positive, Gram-negative and mycoplasmal bacteria and does not cross-react with antibiotics. It is rapidly absorbed and distributed in the body 30 minutes after its application, reaching high bactericidal levels for a period of 24 hours, which translates into quick and economic recoveries of sick animals. ENFLOXIL 10% INYECTABLE® controls bacteria that produce different diseases in cattle such as: Gram-positive bacteria: Corynebacterium pyogenes, Corynebacterium spp, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus zooepidemicus, Clostridium perfringens. Gram-negative bacteria: E. coli, Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica (Mannhemia), Pasteurella multocida, Salmonella spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Campylobacter spp, Actinobacillus lignieresii, Bacteroides spp. Mycoplasmas: Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovigenitalium, Ureaplasma sp.

 MECHANISM OF ACTION: The product is quickly absorbed and distributed in 1 or 2 hours, providing therapeutic levels in the body that last for more than 24 hours.

DOSE:

Beef and milk cattle: 1-2 mL per 40 kg of body weight .

Birds (broiler, laying eggs, roosters and turkeys): 1 mL per 40 kg of body weight.

ROUTE OF ADMINISTRATION:

Subcutaneous or intramuscular. 

WARNINGS:

Do not use this product 28 days before the slaughter of animals intended for human consumption. Do not consume the milk of treated animals until 4 days after the last treatment. Do not administer to birds in egg production for human consumption. Your purchase requires a medical prescription. Consult the Veterinary Zootechnician. This product is for veterinary use only. Keep out of reach of children. Keep in a cool, dry place away from sunlight. Maintain at temperatures between 15 ° and 30 ° C. This medicine is for veterinary use only. Veterinary use. Your purchase requires a medical prescription. Consult the Veterinarian. 

FORMULA:

Each mL contains: 

Enrofloxacin 10% 100 mg 

Vehicle, cbp  1ml

SỬ DỤNG CHO:

Bò, gia cầm .
CHỈ ĐỊNH:
Enrofloxacin (quinolone flurinate) là một tác nhân hóa trị liệu tổng hợp phổ rộng, tấn công vi khuẩn Gram dương, Gram âm và Mycoplasmal và không phản ứng chéo với kháng sinh. Nó được hấp thụ nhanh chóng và phân bổ trong cơ thể 30 phút sau khi sử dụng nó, đạt mức độ diệt khuẩn cao trong khoảng thời gian 24 giờ, diệt khuẩn và phục hồi nhanh chóng  động vật bị bệnh. ENFLOXIL 10% INYECTABLE® kiểm soát vi khuẩn gây các bệnh khác nhau ở gia súc như: Vi khuẩn Gram dương gồm Corynebacterium pyogenes, Corynebacterium spp, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus zooepidemicus, Clostridium perfringens. Vi khuẩn Gram âm: E. coli, Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica (Mãn tính), Pasteurella multocida, Salmonella spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Campylobacter spp, Actinobacillus lignieresii, Bacteroides spp. Mycoplasmas: Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovigenitalium, Ureaplasma sp.
DOSE:
Bò và gia súc cho sữa: 1-2 mL cho mỗi 40 kg trọng lượng cơ thể.
Gia cầm (gà thịt, đẻ trứng, gà trống và gà tây): 1 mL cho mỗi 40 kg trọng lượng cơ thể.
ĐƯỜNG SỬ DỤNG:
Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.
CẢNH BÁO:
-Không sử dụng sản phẩm này 28 ngày trước khi giết mổ động vật dành cho người.
-Không tiêu thụ sữa của động vật được điều trị cho đến 4 ngày sau lần điều trị cuối cùng.
-Không dùng cho gia cầm trong sản xuất trứng để tiêu thụ cho con người.
-Thuốc mua theo toa của Bác sĩ thú y. Tham khảo ý kiến ​​của BS thú y khi sử dụng. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích thú y.
-Tránh xa tầm tay trẻ em. Giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát ,tránh ánh sáng mặt trời. Duy trì ở nhiệt độ từ 15 ° đến 30 ° C.
CÔNG THỨC:
Mỗi mL chứa:
Enrofloxacin 10% 100 mg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ENFLOXIL 10% 100ml-TORNEL MEXICO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
X