D-GLUCOSE 1 Oz,2 oz ( 30 ml ,60ml)

$76.00

Compare
Category:

Description

For anytime quick food energy is needed. No breakdown during digestion required, absorbed very quickly. This is the pure carbonhydrate the body burns for fuel.

Doses:

15-20 drops last 2 days of keep then 10 drops the morning of the competition.

Đối với bất cứ lúc nào năng lượng nhanh từ thức ăn là cấp thiết,D- GLUCOSE không cần có sự tiêu hóa, hấp thu rất nhanh. Đây là carbonhydrate tinh khiết cơ thể đốt để tạo nhiên liệu cho cơ thể hoạt động

Liều dùng:
15-20 giọt kéo dài 2 ngày cuối cùng của giai đoạn biệt dưỡng ,sau đó nhỏ 10 giọt vào buổi sáng của trận đấu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “D-GLUCOSE 1 Oz,2 oz ( 30 ml ,60ml)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
X